Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Сигнал за високо ниво на река Камчия провери Басейнова дирекция „Черноморски район“

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и представител на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море извършиха проверка по сигнал за високо ниво на река Камчия в района на моста в местност „Пода“ на главен път Варна-Бургас. Проверката, направена на 8 март установи, че светлият откос на моста е от 5 отвора, като на трети и четвърти отвор са се събрали отпадъци от пластмаси и дървета на повърхността на водата. Образувалата се „тапа“ от отпадъка видимо не възпрепятства оттичането на водите в реката, но е предпоставка при висока вълна да създаде преграждане и заливане в тази част. Дадено е предписание на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море, да се почисти речното корито на река Камчия при местност „Пода“ и да се осигури проводимост на реката.

Започва понижение на речните нива

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения през последното денонощие. Регистрирани са колебания от - 90 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменнеия, и все още ще са високи. До 11 март все още са възможни повишения на речните нива в долното течение на р. Камчия, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. За 10 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.09.03.2018


... За повече информация

Сигнал за преливане на р. Врана провери БДЧР

След сигнал за преливане на р. Врана в района на вилна зона „Ябълките“ извън регулацията на Търговище експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и представител на Областната администрация в Търговище извършиха обход на 8 март.  Проверени са четири мостови участъка на р. Врана. При всички беше констатирано високо водно ниво в реката. В два от тях е установено преминаване на водата над мостовото съоръжение и връщане в коритото й след моста. Няма наводнени къщи и земеделски земи. Обходеният участък е с осигурена нормална проводимост и в останалата част е констатирано, че водата не излиза от коритото на р. Врана. Дадено е предписание на управителя на Област Търговище да се следи водното ниво на р. Врана при двата моста за установяване на състоянието на светлите отвори и при необходимост да се почистват с цел недопускане на преливане и наводнение в района.

Няма опасност от наводнения, показва състоянието на комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ

Опасност от наводнения няма, сочи състоянието на наблюдаваните от Министерството на околната среда и водите комплексни и значими язовири. Регистрираното преливане на язовир „Тича“ в момента е 2 м3/сек. Притокът към язовира за последното денонощие е намалял, а преливните количества към момента не представляват опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. 08.03.2018


... За повече информация

Министър Димов: Взетите мерки за язовирите бяха достатъчни и няма преливане на язовир „Тича“

Искахме на място да се убедим как стоят нещата с язовир „Тича“. Дойдохме по нареждане на премиера, за да се убедим лично какво е състоянието. На практика няма преливане, опасност няма, всичко е под контрол. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов след проверката за състоянието на язовир „Тича“. „Създадохме необходимата организация  и в 15 ч. от Басейнова дирекция „Черноморски район“ са се обадили на областните управители и на всички кметове в района. Били са предупредени, че има потенциална опасност за населението“, обясни министър Димов пред журналисти. 07.03.2018


... За повече информация

Нови образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите

ВАЖНО!!!
    Със Заповед № РД-843/21.12.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите са одобрени нови образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите, както и указания за изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води. Указанията може да намерите в раздел Административни услуги / Такси или тук
    В срок до 31.01.2018г. титулярите на разрешителни следва да представят информация за изчисляване на дължимата такса по нови образци на декларациите.
     Новите декларации може да откриете в раздел Административни услуги / Такси или тук.

дата на публикуване 28.12.2017 г.

... За повече информация

страница 9 от 158

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>