Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Експертна група ще съдейства за изпълнението на мерките по ПУРБ и ПУРН

Координационният съвет по водите (КСВ) създаде експертна група по Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Това реши Съветът на днешното си заседание под председателството на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Целта e eкспертната работна група да подпомогне изпълнението на мерките в двата плана и координацията между отговорните институции.дата на публикуване:19.07.2017

... За повече информация

Взети са проби от водата на река Главница след инцидента с възпламенената цистерна

След сигнал за обърнала се и възпламенена цистерна на пътя Провадия-Айтос, в района на село Комарево, Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши незабавна проверка и пробонабиране от водите на река Главница. След обход на района на инцидента са констатирани изгорели треви на около 50 м. по дигата на реката и надолу по течението, не е наблюдавана опалисценция по повърхността на водата от замърсяване с нефтопродукти и промяна в цвета и мириса й. дата на публикуване:18.07.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. БУРГАС за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване 13.07.2017

... За повече информация

Басейнова дирекция с открит урок за Деня на река Дунав

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще отбележи Деня на река Дунав с учениците от занималня „Патиланци“. В четвъртък, от 12, 30 часа експерти ще им разкажат за втората по големина и една от най-значимите реки в Европа и за действията на институциите по опазване и устойчиво използване на реката. Децата ще „посетят“ резерват „Сребърна“ с помощта на индивидуалния образователен пакет, създаден по проект на РИОСВ – Русе и финансиран по Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013“. дата на публикуване 28.06.2017

... За повече информация

Министър Димов и сдружението на общините обсъдиха финансирането на проекти в сектор „Води“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и ръководството на Националното сдружение на общините в Република България обсъдиха реализирането на приоритетни проекти в сектор „Води“. Една от основните задачи е осигуряването на съответствието на националното и европейското законодателство, свързано с пречистването на отпадъчните води. Целта е осигуряването на финансов ресурс за общини, които имат между 2000 и 10 000 жители, заяви министър Димов. Приоритет ще бъде изграждането на пречиствателни станции и канализационни мрежи.  дата на публикуване 27.06.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 26.06.2017

... За повече информация

страница 8 от 139

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>