Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Зам.-министър Николова: МОСВ стимулира ефективното използване на природните ресурси

Ефективното използване на ограничените природни ресурси и опазването на околната среда са в основата на устойчивото развитие и приоритет в дейността на Министерството на околната среда и водите, каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на ХІІ-ата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции България 2017“. Основният финансов инструмент за постигането на тези цели е Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, разработена в съответствие със стратегията „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, подчерта зам.-министърът. дата на публикуване 15.06.2017

... За повече информация

Провериха за замърсяване на река Батова от мина Оброчище

Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в града провериха сигнал за замърсяване на р. Батова с непречистени отпадъчни води от мина Оброчище. Извършен  бе оглед на всички потоци руднични води. В рудника има 5 утаителни басейна. Проверката установи, че съоръженията работят и са в добро състояние. Битово-фекалните води преминават през ПСОВ, след което се заустват в р. Батова.

... За повече информация

Мазутът от плажната ивица на Обзор е почистен

В срок са изпълнени предписанията за почистване на остатъците от мазут по плажната ивица на Обзор. След извършената проверка по протежението на морския бряг бяха констатираха мазутни частици с приблизителни размери 1-5 см. Не беше установен източникът на замърсяване. На концесионерите на Южния, Централния плаж и на община Несебър, стопанисваща Северния плаж, Басейнова дирекция „Черноморски район“ издаде предписания за почистване в срок до 7 юни. За предприемане на действия по компетентност, резултатите от проверката бяха изпратени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в Бургас и Варна. дата на публикуване 08.06.2017

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ОБЯВЯВА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител В ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРССКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
ЗА СРОК ДО 30.11.2017 г. дата на публикуване 07.06.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване 07.06.2017

... За повече информация

БД „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна отбелязаха Световния ден на околната среда съвместно

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна проведоха съвместни инициативи в по повод Световния ден на околната среда. На 5 юни над 50 ученици от V и VI клас при ОУ „Христо Ботев“ се включиха в открит урок на тема „Зелените системи в градска среда“ в парка на кв. „Аспарухово“, комплекс „Детски свят“. Децата получиха подробна информация за животинския и растителен свят и се срещнаха с характерни негови представители. С ентусиазъм раздадоха на посетителите в парка брошура и предоставени от двете институции тениски. Почистването на плажната ивица завърши със събирането на седем чувала отпадъци и природни материали, които ще бъдат включени в бъдещите им еко-проекти. Следобед доброволци от двете институции почистиха градски плаж до Вълнолома във Варна. С организираната акция, те дадоха пример как всеки желаещ може да се свърже с природата и да допринесе за опазването й. Седмокласници от ОУ „Йордан Йовков“ участваха днес в състезание на тема „Аз обичам природата“ и показаха завидни знания за многообразието в природата и опазването на околната среда. дата на публикуване 06.06.2017

... За повече информация

страница 6 от 135

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>