Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Денят на влажните зони с най-малките еколози от ДГ №3 „Звездичка“

Световния ден на влажните зони беше отбелязан с най-малките еколози от II група при ДГ №3 „Звездичка“. Инициативата се осъществи със съдействието на Басейнова дирекция „Черноморски район“.  Презентацията и материалите от образователния пакет провокираха интереса у децата за ролята на  влажните зони.Запознаха се с  характерните за тях растителни и животински видове. Акцента беше върху видовете птици обитаващи тези зони.  Децата разбраха какво е значението им за природата и човека, защо е важно да ги опазват и демонстрираха своето отношение в детските си рисунки. дата на публикуване 02.02.2018 г.

В Световния ден на влажните зони ученици посетиха Зеления образователен център в Шабла

По повод Световния ден на влажните зони- 2 февруари, ученици от клуб „Млад природолюбител“ към Общински детски комплекс - Шабла, участваха в открит урок с експерти от БДЧР и РИОСВ-Варна. Домакин на инициативата бе Зеленият образователен център в Шабла. Децата се включиха в тематични игри и показаха познания за животинския и растителния свят в района на Дуранкулашко и Шабленско езеро. Експерт по биоразнообразие от РИОСВ-Варна, разказа за ролята на влажните зони и за характерни видове птици и растения. Това провокира децата да дискутират по темата „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“, която е мото на кампанията за тази година. 02.02.2018

Интерактивен урок се проведе за Деня на влажните зони

Днес, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна проведоха интерактивен урок с ученици от III-те класове при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. С тази съвместна инициатива беше отбелязан Световния ден на влажните зони под тазгодишното мото: „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“. Експерт по биоразнообразие запозна децата с част от растителния и животински свят, характерен за Шабленско и Дуранкулашко езеро, влажни зони включени в Рамсарската конвенция. Разказано им беше и за видовете птици и миграционните пътища, които те сезонно използват. Учениците споделиха познанията си за опазване на местообитанията на защитените и уязвими видове. дата на публикуване 29.01.2018 г.

Съвместни инициативи за Деня на влажните зони ще има във Варна и Шабла

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна ще отбележат Световния ден на влажните зони с открити уроци пред ученици. На 29 януари от 12 часа ще бъде проведен интерактивен урок с ученици от III-те класове при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Експерт по биоразнообразие ще разкаже за ролята на влажните зони около Варна, ще представи характерни видове птици и растения и ще провокира децата за дискусия по повод темата на тазгодишното мото: „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“. Учениците от клуб „Млад природолюбител“ към Общински детски комплекс в Шабла ще посетят Зеления образователен център на 2 февруари от 13 часа. Те ще покажат знанията си за животинския и растителния свят в Дуранкулашко и Шабленско езеро. Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари. Избира се тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Целта през 2018 г. е да се повиши отговорността на обществото за значението на влажните зони в осигуряването на устойчиво градско бъдеще. дата на публикуване 26.01.2018 г.

... За повече информация

102 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от І-ХІІ клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. дата на публикуване 26.1.2018г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

22.01.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит (превод от и на английски език) и интервю.

... За повече информация

страница 4 от 149

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>