Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Проверен е сигнал за замърсяване в района на Морска гара

След публикация за замърсяване на водите в района на Морска гара-Варна Басейнова дирекция „Черноморски район“ спешно провери сигнала. Обходен е районът на Морската гара и новата зона за отдих.  Проверката установи замърсяване на водата с битови отпадъци, близо до брега. По повърхността на водата няма опалесценция от нефтопродукти. „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД  трябва да предприеме действия за почистване на акваторията на Черно море в посочения район. 28.03.2018

Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива в по-голяма част са се понижили през последното денонощие. Регистрираните повишения са с до - 67 см до + 14 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води. 28.03.2018

... За повече информация

Речните нива ще продължат да се повишават

Анализът на НИМХ – БАН е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се повишили значително. Регистрираните повишения са с до +150 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води. 27.03.2018

... За повече информация

Зам.-министър Николова: Общините имат важна роля за постигане на по-чиста околна среда

Местните власти имат важна роля в постигането на по-чиста околна среда. Това заяви днес зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на пресконференция по повод обявяването на конкурса „Екообщина“ за 2018 г. във Френското посолство. 27.03.2018

... За повече информация

Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 20 см до + 29 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води. 26.03.2018

... За повече информация

Речните нива остават високи

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се понижили. Регистрирани са понижения до -34 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води. 25.03.2018

... За повече информация

страница 3 от 158

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>