Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ АФПД за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Проверен е сигнал за изтичане на оцветени води

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна провериха сигнал за изтичане на води, оцветени в червено. Те са били забелязани в дере, преминаващо успоредно на бул. „Владислав Варненчик“. В проверката са участвали и представители на „В и К Варна“ ООД и общината. Извършен е оглед на дъждовната канализация и на производствена база за парфюми и тоалетни продукти, в която се извършва печат с багрила на водна основа.  При проверката е установено, че отпадъчните води от миялните помещения на базата се извеждат в две точки, но не е ясно къде са заустени.  Не са представени документи, удостоверяващи мястото на отвеждане на отпадъчните води.  На управителя на дружеството стопанисващо базата “Балев корпорейшън“ ЕООД  е дадено предписание. Той трябва в срок до 28 февруари да представи в РИОСВ-Варна проектите по ”В и К”. На кмета на община Варна е дадено предписание да извърши обследване на дъждовната канализация за нерегламентирани включвания на отпадъчни води. 08.02.2018

Изложбaта „Заедно стигаме по-далеч“ беше открита в Дома на Европа

Изложбата с плакати „Заедно стигаме по-далеч“ беше открита днес в Дома на Европа в София. Тя е част от информационната кампания на ЕК „Европейска седмица на мобилността“ и ще бъде отворена  за посещения от 7 до 15 февруари. Стремежът на Министерство на околната среда и водите като национален координатор винаги е бил тази кампания да бъде постоянна“, отбеляза в приветствието си зам.-министър Николова.08.02.2018

... За повече информация

След сигнал за силна миризма на нафта в района на крайбрежната алея и мазни петна във водата, на 2 февруари т.г. е извършен оглед на Шокъровия канал съвместно с представител на РИОСВ-Варна. Обходен е участък от заустването на канала в Черно море в района на топлата вода до бул. „Осми приморски полк“. На моста в района на заустването на Шокъровия канал в Черно море е установена силна миризма на нефтопродукти-нафта. Видимо водата в канала е била кална и мътна, без опалесценция и мазни петна по повърхността, както в канала, така и в морето. При обхода нагоре в обратната посока на течението, в района на моста, непосредствено до Зоопарка, миризмата се е усеща съвсем слабо. В участъка от моста в района на Зоопарка до бул. „Осми приморски полк“ не се е усеща миризма на нефтопродукти и не се е наблюдавала опалесценция и мазни петна по повърхността на водата. Не е установен източникът на замърсяване. При извършеният повторен оглед в 12:15 часа в района на заустването на Шокъровия канал в Черно море не е констатирана миризма на нефтопродукти и водата в канала е била видимо по-бистра.

страница 3 от 149

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>