Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Непотърсени писма

ДО ГОСПОДИН СЕВГЮР АРСЛАНПАЙ И ГОСПОДИН ЯШАР СЬОНМЕЗ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА  "САРК БЪЛГАРИЯ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 17.10.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ВАЛЕНТИН ВЪРБАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГОЛДЪН ФУУДС" ЕООД ("СТЕКИ КОНСУЛТ" ЕООД)
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 12.10.2017 г.

ДО ГОСПОЖА НАДЯ СТОЯНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "РИЛЕНД" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 25.09.2017 г.

ДО ГОСПОЖА СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА
ЗП СИЛВИЯ ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА
Публикувано на 31.08.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ВАЛЕРИ ДОЙКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БИ ЕИЧ ДИ" ЕООД
Публикувано на 30.08.2017 г. 

ДО ГОСПОЖА СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА
ЗП СИЛВИЯ ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА
Публикувано на 08.08.2017 г. 

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Публикувано на 12.07.2017 г.  

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Публикувано на 12.07.2017 г.  

ДО ГОСПОЖА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ГРИЙН АГРО ТРЕЙД" ЕООД
Писмо за неоткриване на процедура за издаване на разрешително - тук.
Публикувано на 04.07.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ МАНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "СТРАНДЖА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД
Публикувано на 12.06.2017 г.   

ДО ГОСПОЖА КАТЯ ЕЛЕНКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "КГДВ" ЕООД
Публикувано на 12.06.2017 г. 

04.05.2017 г.  ДО ГОСПОДИН АТАНАС ДИМОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - тук

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Непотърсени писма - тук.
03.05.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ДЕА АГРО" ЕООД
Писмо за неоткриване на процедура за издаване на разрешително - тук.
26.04.2017 г.

ДО ГОСПОДИН АНГЕЛ ГАРГАДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД" ЕАД
Публикувано на 24.03.2017г. 

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР БЕЖАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГАРДОВЕ" ЕООД
Публикувано на 28.02.2017г.  

ДО ГОСПОЖА ДИАНА КОЛЕВА
СИНДИК НА "С.В.ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ"ООД"
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.  

ДО ГОСПОДИН МИРОСЛАВ АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "БАТОВСКА ДОЛИНА"
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.  

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.