Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Състояние на водите

 

При кодове за лошо време не поемайте излишни рискове
Във връзка с постъпващите от Националния институт по метеорология и хидрология прогнози за очаквани интензивни валежи в страната и повишение на речните нива, МОСВ съветва гражданите да спазват указанията на компетентните органи. Да следят прогнозите за времето и за състоянието на реките. При обявени кодове да не предприемат излишни рискове.
При жълт код времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание при работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Оранжев код означава, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
При червен код времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи.
Пресцентър на МОСВСЧИТАНО от 10,0 часа на 04.12.2017 г. ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТИВНОТО ЗВЕНО в МОСВ е ДЕАКТИВИРАНО.


към 8.30 часа 04.12.2017

По дежурния телефон не е постъпвала различна информация от подадената на 02.12.2017 г. и 03.12.2017 г. за състоянието на водните обкети в Черноморски басейнов район
І. Състояние на язовирите  - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях: По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.
 
ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:
Към 8:30 часа на 04.12.2017 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. Към момента на територия на БДЧР е облачно. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 


към 15.30 часа 03.12.2017

По дежурния телефон не е постъпвала различна информация за състояние на водните обкети в Черноморски басейнов район от подадената на 02.12.2017 г. от 15:30 часа.


към 8.30 часа 03.12.2017

На дежурния телефон не е постъпвала различна информация за състояние на водните обкети  в Черноморски басейнов район от подадената на 02.12.2017 г. от 15:30 часа. По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.
Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. На територията на БДЧР към момента има много слаби превалявания, на места до слънчево. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 15.30 часа 02.12.2017

І. Състояние на язовирите  - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:  По информация, предоставена от общини и Напоителни системи ЕАД: За осигуряване на свободен обем се изпускат:Общ.Бургас – не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината. Яз.”Мандра” се изпуска контролирано, отворени са 2 савака.Общ.Айтос – на кота мъртъв обем са: яз. „Между реките” – с. Караново, яз.”Боаза1”, яз. „Боаза2” – с. Малка поляна, яз. „Аладъна” и яз.”Под селото” – с.Чукарка и яз. „Чатала” – с.Пещерско”. Всички останали 20 бр.язовири поддържат нива гарантиращи безопасната им експлоатация, предвид направените предписания от контролиращия орган.Общ.Карнобат – яз. „Детелина се изпуска контролирано, речното русло до 500м. след язорината е с нормална проводимост.Общ.Камено: яз. „Трояново” – контролирано се изпуска с 1м3/сек. Язовирите на територията на общината са изпускани до 1/3 от максималния обем с изключения на яз. „Чанаджика 3”, с. Трояново, яз. „До село” – с.Винарско, яз. „Сарп дере 2  и 3. с.Винарско, които поради запушени изпускатели се изпускат сифонно с тръби ПЕВП Ф90 и нивото им е спаднало на 1-1,5 м под нивото на преливника.Нивото на реките е в нормални граници за сезона и на този епат няма опасност от излизане извън речните корита.Деретата в урбанизираните територии след наводнението на 25.10.2017 г. са почистени и с добра проводимост. Извън урбанизираните територии не са почистени и при проливни дъждове е възможност да се получи тапа.Общ.Приморско – яз. „Ново Паничарево контролирано се изпуска с 0,3 м3/сек.Общ.Руен  - няма информация за проблеми на територията на общината.Общ.Царево  - няма информация за проблеми на територията на общината.Общ.Средец - няма информация за проблеми на територията на общината.Общ.Созопол - не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината;Общ. Малко Търново - се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината.Обстановката е нормална; Общ.Стралджа – няма информация за язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.Общ.Болярово – няма информация за язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.
За осигуряване на свободен обем се изпускат:Общ. Шумен – яз.“Шумен“; яз. „Фисек“;Общ. Смядово –яз. „Кълново“;Общ. Търговище – яз. „Поляница“; яз. „Вардун“; яз. „Руец“; яз. „Лиляк“; яз. „Кралево“, яз. „Красноселци”, яз. „Овчарово” и яз.”Черковна”;Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“; яз. „Нови пазар-2”;Общ.Аврен  - яз. Тръстиково – няма източване през ОИ, разполага със свободен обем; Общ. Дългопол – яз.“Елешница“ – контролирано източване през ОИ – 0,592м3/сек, разполага със свободен обем;Общ. Провадия – яз. „Снежина – няма източване през ОИ, разполага със свободен обем; яз. „Комарево-Храброво” – контролирано източване през ОИ – 0,05м3/сек.;
Преливат през преливника и се изпускат:Общ.Приморско: яз. „Ново Паничарево” – изпуска се с 0,3 м3/сек и прелива с 0,9 м3/сек

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма информация за повишение на нивата на реките. На територията на БДЧР към момента има много слаби превалявания. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:Към настоящия момент няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. За критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 8.00 часа 02.12.2017

Общ. Камено – няма информация за преливащи язовири; Общ. Бургас – няма информация за преливащи язовири. Не преливат и не се изпускат: Общ. Сунгурларе – яз. „Камчия“ – не прелива и не се изпуска, има свободен обем.Общ.Поморие – яз. „Порой“, яз. „Ахелой“. Общ. Стралджа: няма язовири, които се изпускат и преливат и критични и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Болярово: няма язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско – яз. „Ново Паничарево” – изпуска се  през ОИ с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,9 м3/ сек.; Нормална обстановка в района. Няма данни за високи нива на водни обекти, както и за засегнати населени места, пътна инфраструктура и други на територията на Басейнова дирекция «Черноморски район».
Няма данни за засегнати населени места на територията на района.


към 15.30 часа 01.12.2017

Няма постъпила актуална информация за промяна в ситуацията от 08:00 часа на 01.12.2017 г.


към 8.30 часа 01.12.2017

Няма постъпила информация за промяна в ситуацията от 15:00часа на 30.11.2017 г. 


към 15.30 часа 30.11.2017

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:
За осигуряване на свободен обем се изпускат, по информация предоставена от Общини и Напоителни системи ЕАД: Общ. Бургас - не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината; яз. „Мандра“ – изпуска се контролирано , отворени 2 савака.Общ. Айтос – на кота мъртъв обем са следните язовири: „Между реките“ – с. Караново, „Боаза-1“, „Боаза-2“, „Аладъна“ и „Под селото“ Всички останали 20 язовира поддържат нива гарантиращи безопасната им експлоарация.  Общ. Карнобат – яз.Детелина-контролирано изпуска; Община Приморско – яз. Ново Паничарево контролирано се изпуска  с 0,3 м3; Общ. Камено - яз. „Трояново” –контролирано се изпуска – 1м3/сек, Общ. Созопол - не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината; Общ.Малко Търново: не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината. Обстановката е нормална. Общ. Стралджа: няма язовири, които се изпускат и преливат и критични и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения; Общ. Болярово: няма язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

*Допълнително Община Камено са предоставили следната информация:1.Нивото на реките е в нормалните граници за сезона и на този етап няма опастност от излизане извън речните корита. 2. Деретата в урбанизираните територии след наводнението на 25.10.2017г. са почистени и с добра проводимост. Извън урбанизираните територии не са почистини и при проливни дъждове се получава тапа. 3..Язовирите на територията на общината са изпуснати до 1/ 3 от максималния обем с изключение на яз.“Чанаджика 3“с. Трояново,“До село“ с.Винарско , „Сарп дере 2 и 3 „ с . Винарско  които поради запушени изпускатели се изпускат сифонно с тръби ПЕВП  Ф 90 и нивото им е спаднало на 1-1,5 м под нивото на преливника.

*Представена информация от Напоителни системи ЕАД, клон Бургас:

язовири       кота       наличен      общ         свободен  свободен
                 водно         обем        обем           обем          обем
                   ниво     
                 м млн.       мЗ млн.     мЗ млн.      мЗ                %
Порой        27,71       11,587         45,200    33,613            74
Ахелой     143,33       7,920           12,670     4,750            37
Трояново  87,70       2,965             5,900       2,935           50
Крушево    99,72      2,945            11,190      8,245           74
Церковски 147,63    0,850             6,500        5,650          87
Скала 1      465,70    0,945           10,340       9,395           91
Скала 2                    0,347             0,960       0,613          64
Барган                     0,378             0,560       0,182          33
Детелина                  0,445            0,650       0,205          32


Общ. Шумен – яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“; Общ. Смядово – яз. „Кълново“; Общ. Търговище – яз. Поляница, яз. Вардун, яз. Кралево, яз. Руец, яз. Лиляк, яз. Красноселци, яз.Овчарово, яз.Черковна; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ ; Община Аврен – яз.Тръстиково – няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 20793хм3, при общ обем от 23 780 хм3, кота ВН - 35,99м.Общ. Дългопол – яз.,,Елешница“ – контролирано източване през ОИ - 0,592 м3/сек;, разполага със свободен обем 7 356хм3, при общ обем от 10 466хм3; Общ. Провадия – яз. „Снежина“- няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 1470хм3, при общ обем от 2 340хм3, кота ВН - 119,30м.;  яз. „Комарево-Храброво” – разполага със свободен обем 165хм3, при общ обем от 404 хм3, кота ВН - 98,64 м контролирано източване през ОИ 0,05м3/сек.

Преливат през преливника и се изпускат:
Общ. Приморско – яз. „Ново Паничарево” – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,9 м3/ сек

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: към 15:30 ч. на територията на БДЧР няма превалявания, няма постъпили данни за аварийни ситуации.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Продължава денонощното дежурство на експерти от БДЧР, които да получават и анализират необходимата информация. За получена информация за потенциална опасност от интензивни валежи или други критични ситуации ще бъдете уведомени незабавно.


Във връзка с постъпила прогноза от НИМХ-БАН за валежи днес - на места в Западна България и Родопската област – значителни, както и за опасни метеорологични явления на 1 декември 2017 г., МОСВ активира дейността на оперативното звено, считано от 13 часа днес - 30.11.2017 г.  


Оперативното звено на МОСВ е деактивирано от 7.00 часа на 11 ноември.


към 15.00 часа 10.11.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат язовири в: Общ. Бургас-яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра”; Общ. Айтос-яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат-язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено-яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен-яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Лозево“; Общ. Върбица-яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав-яз. „Драгоево“; Общ. Смядово - яз. „Кълново“; Общ. Търговище-яз. „Вардун“ и яз. „Руец“; Общ. Нови пазар-яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Дългопол - яз. „Георги Трайков” изпуска за оводняване на река Луда Камчия, чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия-яз. „Комарево-Храброво” изпуска през основен изпускател 0,050-0,080 м3/сек.
Няма постъпила информация за преливащи язовири и реки, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 07.00 часа 10.11.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра”; Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен – яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Лозево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав - яз. „Драгоево“; Общ. Смядово – яз. „Кълново“; Общ. Търговище – яз. „Вардун“ и яз. „Руец“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Дългопол - яз. „Георги Трайков” – изпускане за оводняване на р. Луда Камчия, чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Комарево-Храброво” – изпускане през основен изпускател 0,050-0,080 м3/сек.
В Басейнова дирекция "Черноморски район" няма постъпила информация за преливащи язовири и реки, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


15.00 часа 09.11.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра”; Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен – яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Лозево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав - яз. „Драгоево“; Общ. Смядово – яз. „Кълново“; Общ. Търговище – яз. „Вардун“ и яз. „Руец“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Дългопол - яз. „Георги Трайков” – изпускане за оводняване на р. Луда Камчия, чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Комарево-Храброво” – изпускане през основен изпускател 0,050-0,080 м3/сек.
Няма постъпила информация за преливащи язовири и реки, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


10.00 часа 09.11.2016

Днес, от 10.00 ч. е активирано Оперативното звено в МОСВ.


12.00 часа 14.05.2016

Незначителни изменения на речните нива. МОСВ деактивира оперативното звено.


8.00 часа 14.05.2016

Няма постъпила актуална информация за състоянието на язовирите и реките в Черноморски район за басейново управление.

На дежурния телефон по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


15.00 часа 13.05.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат:Общ. Шумен: яз.,,Шумен“, яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ.Върбица: яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ.Велики Преслав: яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ.Хитрино: яз.,,Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ.Смядово: яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“; Общ.Каспичан: яз. „Кюлевча“; Общ.Търговище: яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ.Нови пазар: яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ.Долни чифлик: яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/с.; Общ.Бургас: яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 савака; Общ.Айтос: яз. „Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат: язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено: яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ.Поморие: яз. „Порой“ и яз. „Ахелой“; Общ.Созопол: яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода". 

Преливат без опасност през преливника и се изпускат: Общ.Приморско: яз. „Ново Паничарево” се изпуска с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,7 м3/ сек.; Общ.Сунгурларе: яз. „Камчия“  прелива с 10,0 м3/сек., не се изпуска, кота водно ниво – 253,66м., преливното количество намалява, няма валежи, тенденция към спадане.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


8.00 часа 13.05.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат:Общ.Бургас: яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 савака; Общ.Айтос: яз. „Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат: язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Община Камено: яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ.Поморие: яз. „Порой“ и яз. „Ахелой“; Общ.Созопол: яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода".Преливат без опасност през преливника и се изпускат:Общ.Приморско: яз. „Ново Паничарево” се изпуска с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,8 м3/ сек.; Общ.Сунгурларе: яз. „Камчия“  прелива с 12,5 м3/сек., не се изпуска; Общ. Шумен: яз.,,Шумен“, яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ.Върбица: яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ.Велики Преслав: яз. „Дервиша“,  яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ.Хитрино: яз.,,Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ.Смядово: яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“; Общ.Каспичан: яз. „Кюлевча“; Общ.Търговище: яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ.Нови пазар: яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ.Долни чифлик: яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/с , яз. ,,Горен чифлик“ – се изпуска“ и яз. ,,Пчелник“ – не се изпуска.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

 


15.00 часа 12.05.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат:Община Бургас: яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 савака; Община Айтос: яз. „Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Община Карнобат: язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Община Камено: яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Община Поморие: яз. „Порой“ и яз. „Ахелой“; Община Созопол: яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода".

Преливат без опасност през преливника и се изпускат:Община Приморско: яз. „Ново Паничарево” се изпуска с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,8 м3/ сек.; Община Сунгурларе: яз. „Камчия“  прелива с 12,5 м3/сек., не се изпуска; Община Шумен: яз.,,Шумен“, яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Община Върбица: яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Община Велики Преслав: яз. „Дервиша“,  яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Община Хитрино: яз.,,Развигорово“ и яз. „Тервел“; Община Смядово: яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“; Община Каспичан: яз. „Кюлевча“; Община Търговище: яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Община Нови пазар: яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Община Долни чифлик: яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/с , яз. ,,Горен чифлик“ – се изпуска“ и яз. ,,Пчелник“ – не се изпуска.

Водните течения в корекциите р. Камчия, р. Провадийска и р. Ана дере и дерета са в коритата си. Не са констатирани проблемни участъци за провеждането на високи водни маси. Водните нива на р. Камчия, р. Врана и р. Каспичанска имат леко повишение, но са в кюнето. Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


8.00 часа 12.05.2016

Състояние на речните легла и общинските язовири в Черноморски район: за осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат следните язовири: Обл. Варна - яз. „Генерал Киселово - кота 210,63 и обем 1 216 хм3, свободен обем 1 884 хм3, контролирано източване от основен изпускател 0,150 м3/сек.;  и яз. „Тръстиково” - кота 37,25 и обем 3 753 хм3, свободен обем 20 027 хм3.;Общ. Шумен – яз.“Шумен“, яз.“Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ. Смядово – яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“;Общ. Каспичан – яз. „Кюлевча“; Общ. Търговище – яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“;Общ. Хитрино –яз. “Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ. Велики Преслав – яз. „Дервиша“; яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ. Долни чифлик – яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/s , яз.,,Г.чифлик“ и яз.,,Пчелник“ - не се изпускат; Общ. Дългопол – яз.,,Елешница“ кота водно ниво 54,07 и обем 4 592 хм3, свободен обем 5 874 хм3, контролирано източване от основен изпускател - 3,086м3/сек., 0,79 м над кота контролна, съответстваща на 53,28;   Яз. „Георги Трайков” – кота водно ниво 59,07 и обем 267 913 хм3, свободен обем 63 968 хм3, изпускане за оводняване на р.Луда Камчия чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Снежина“ – кота водно ниво 121,19 и обем 1 238 хм3, свободен обем 1 102 хм3; контролирано източване от основен изпускател 0,200 м3/сек.;и яз. „Комарево-Храброво” - кота  98,94 и обем 278 хм3, свободен обем 126 хм3; Общ. Айтос – яз. "Парка", яз. „Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Меселим 3”, яз.„Широката река” и яз.„Между реките”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”, яз.„Голяма Круша 2”, "Синята вода" и яз.„Факуда”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Бургас - яз. „Курбара дере”, яз. „Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 бр. саваци; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”;Общ. Поморие – яз. „Порой“, яз. „Ахелой“;Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево” изпуска се с 0,1 м3/ сек. и пр