Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване: 16.10.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване: 16.10.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване: 16.10.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване: 12.10.2017

... За повече информация

България ще участва в инициативите на ЕК за чистотата на морето и океана

България ще участва в инициативите на Европейската комисия за чистотата на морето и океана, стана ясно на четвъртата глобална конференция на високо равнище „Нашият океан“, която се провежда в Малта на 5 и 6 октомври. Във форума участие взе наша делегация, водена от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова.дата на публикуване: 06.10.2017

... За повече информация

Проверка на река Велека с дрон

На 14 септември експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка на участък от река Велека с дрон. Облитането беше извършено с цел да се установят дейности в нарушение на Закона за водите - незаконно водовземане, заустване, изземване на наносни отложения, както и да се проследи състоянието и проводимостта на река Велека. На височина около 30-35 метра дронът облетя район в местност „Сухия дол“- на около 10 км. западно от с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас. Районът от реката, от точка с географски координати 42 o01’46.4“N и  27 o44’11.2”Е е с обща дължина от 800 м.: 500 м срещу течението на реката и 300 м - по течението на Велека. Проверката констатира наличие на натрупан материал от речното корито, оформящ път в речното легло, както и наносни острови, паднали дървета и клони, които нарушават проводимостта на Велека.
Извършено бе и облитане над изкуствено създаден ~8 м. бент (с географски координати 42 o01’43.3“N и  27 o44’24.4”Е), оформен от бетонови плочи, камъни и материал от речното русло. Басейнова дирекция е издала предписание до Областния управител на Област Бургас за почистване и възстановяване на проводимостта на река Велека.
Видеоматериалът, заснет по време на проверката е публикуван в секция „Контролна дейност“, Проверки чрез облитане с дрон - http://www.bsbd.org/bg/index_bg_2167456.html. дата на публикуване: 29.09.2017

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ). дата на публикуване: 05.10.2017

... За повече информация

Деца от български училища зад граница ще участват в Зелената олимпиада тази година

За поредна година Зелената олимпиада стимулира учениците да научат повече за опазването на околната среда.  Целта е да провокира интерес към природата и да формира екологична култура сред подрастващите. Тази година възможност за участие в онлайн  тестовете имат и ученици от българските училища зад граница. дата на публикуване: 04.10.2017

... За повече информация

МОСВ представи приоритетите в околната среда пред Американската търговска камара към ЕС

Зам.-министър Атанаска Николова се срещна днес с представители на Американската търговска камара към Европейския съюз (ЕС). Тя представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на околната среда пред главния изпълнителен директор на камарата Сюзън Дейнджър, председателя Карл Фокс, както и представители на редица водещи американски компании, които работят в Европа. дата на публикуване: 03.10.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю. дата на публикуване: 28.09.2017

... За повече информация

страница 1 от 67

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>