Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител, чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони беше отбелязан с малчуганите от IV А групa при  ДГ 5 „Слънчо” и учениците от II В кл. при ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Варна. С инициативите Басейнова дирекция "Черноморски район" искаше да провокира интерес у децата за  ролята на влажните зони, предостявяните от тях екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от бедствия, биологичното им разнообразие и др.

 

... За повече информация

Световен ден на влажните зони

Денят беше отбелязан и с проведената съвместна пресконференция за резултатите от проект BLACK SEA WATCH “ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ЧЕРНО МОРЕ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА” организирана от сдружение „Зелени Балкани“, в партньорство с Басейнова Дирекция „Черноморски район”. Демонстрирано беше мобилното приложение BLACK SEA WATCH и как с негова помощ всеки може да се превърне в учен-любител. Така също беше представено разработеното лого по проект MARLEN, за обозначаване на изследванията на морската околна среда  и какво е общото с проект BLACK SEA WATCH.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. БУРГАС, за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.
публикувано на 02.02.2017 г.

... За повече информация

Световен ден на влажните зони

   Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“, определена от Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от такива природни бедствия.Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "Главен експерт" в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - ТУК.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "Главен експерт" в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - ТУК.

страница 1 от 119

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>