Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Екипът на МОСВ представи приоритетите си пред парламентарната Комисия по околната среда и водите

Приоритетите в работата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) бяха представени от министър Нено Димов и неговите заместници пред депутатите от Комисията по околната среда и водите в Народното събрание.  Министър Димов подчерта, че в работата си ще се стреми към спазването на баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие, тъй като това са двата стълба, които водят до повишаване на качеството на живот на хората. дата на публикуване 25.05.2017

... За повече информация

МОСВ подкрепя общините за опазване на околната среда и повишаване на качеството на живот на хората

МОСВ подкрепя общините в усилията им за опазване на околната среда, повишаване на качеството на живот за хората и създаване на условия за развитие на икономиката чрез финансовите инструменти, които управлява. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при участието си в семинар „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води“. дата на публикуване 25.05.2017

... За повече информация

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През декември 2000 г. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, с което се отбелязва датата, на която в Найроби е приет окончателният текст на Конвенцията за биологичното разнообразие – 22 май 1992 г. дата на публикуване 22.05.2017

... За повече информация

Министър Димов се срещна с представители на Световната банка

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и екип на МОСВ се срещнаха с представители на Световната банка. Основни теми на срещата бяха сътрудничеството в областта на водите, изменението на климата и качеството на въздуха. дата на публикуване 19.05.2017

... За повече информация

Басейнова дирекция с открит урок за Европейския ден на морето

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбеляза Европейския ден на морето – 20 май с открит урок  пред учениците от занималня „Патиланци“. Експертите  разказаха  за уникалността на нашето море за ниската му соленост, специфичните течения и разпределението в дълбочина на наличния сероводород. Малчуганите бяха впечатлени  от  биоразнообразието, видовете "нашественици" и от тюлена-Монах, който се смята за изчезнал в края на миналия век. Сравняваха дължината и теглото на трите вида делфини, които се срещат в Черно море и какво трябва да се прави, когато на плажа има  изхвърлен делфин. Проведена бе и забавна ситуационната игра, която провери получените знания. Целта на открития урок бе децата да опознаят морето и неговото биоразнообразие.18.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“. Поради отсъствие по обективни причини на членове на конкурсната комисия, назначена със Заповед №97/18.04.2017 г., за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“, конкурса ще се проведе на 23.05.2017 г. /Вторник/ от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Панагюрище“ №17. 18.05.2017

страница 1 от 127

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>